Verificări obligatorii

Mijloace de lucru sigure

Reglementările de securitatea funcţionării (BetrSichV) din 03.10.2002 ca şi cele de prevenire a accidentelor BGV D 36 / GUV – V D 36 si BGR 172 şi BGR 173 prevăd obligaţia angajatorului, ca acesta să pună la dispoziţia lucrătorilor săi numai astfel de mijloace de lucru, care sunt corespunzătoare locului respectiv de lucru şi care, folosite conform destinaţiei, asigură securitate şi protecţia sănătăţii (§4 BetrSichV).

Sicherheitshelm mit Ohrsch�tzer

Această inseamnă, în ceea ce vă priveşte:

  • utilizarea de mijloace de lucru care corespund prevederilor BGV D 36 / GUV – V D 36 si BGR 172 si BGR 173 şi normele în vigoare,
  • asigurarea controlului mijloacelor de lucru de către o persoană abilitată (§10  BetrSichV).
  • Elaborarea documentelor de verificare (§11 BetrSichV).

KRAUSE-Werk oferă:

  • mijloace de lucru care indeplinesc prevederile şi indicaţiile regulamentelor de protectie faţă de accidente (BGV D 26 şi SUVA) şi standardele actuale în vigoare,
  • işe de control şi etichete adezive de verificare care atestă inspecţia efectuată,
  • un seminar de o zi pentru formarea persoanelor abilitate pentru scări, trepte şi schele mobile.
  • seminarii la termene fixe  inclusiv la faţa locului.
  • se acordă participanţilor un certificat şi documentatii detaliate de perfecţionare.